PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.37905/20.06.2023   P U B L I C A Ţ I E   Source