PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.33098/21.10.2021 P U B L I C A Ţ I E           Source