PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.37366/04.05.2023 P U B L I C A Ţ I E           Source