PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.31891/20.06.2022 P U B L I C A Ţ I E           Source