PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.36705/07.03.2023   P U B L I C A Ţ I E    Source