PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.37750/10.06.2024 P U B L I C A Ţ I E     Source