PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.36207/25.01.2023   P U B L I C A Ţ I E    Source