PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.36798/11.03.2024 P U B L I C A Ţ I E           Source