PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.32340/18.08.2021 P U B L I C A Ţ I E           Source