PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.32041/29.06.2022 P U B L I C A Ţ I E           Source