PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.40024/13.12.2023   P U B L I C A Ţ I E   Source