Astăzi 10.10.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIOBANU IONUȚ MARIAN, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în Sat Alunișu Comuna Măgurele județul Ilfov şi a d-nei CÂRNARU GABRIELA VIOLETA în vârstă de 42 ani, cu domiciliul în Sat Alunișu Comuna Măgurele județul Ilfov. În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Source