Astăzi 14.06.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IACIU FLORENTIN LUCIAN, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei OPRICA ANDRADA EMMA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 3. În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Source