S.P.C.L.E.P BĂILE OLĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA

Astăzi 02.06.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui STĂTESCU GHEORGHE MARIUS, în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în Orasul Băile Olăneşti, str. Prislop nr.18, judeţul Vâlcea şi a dnei CÂMPEANU CRISTINA în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în comuna Mogoşoaia Str. I.C Brătianu nr.49, judeţul Ilfov. În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. Afişată astăzi 2 iunie 2022.

Source