PRIMĂRIA COMUNEI BALOTEŞTI

Astăzi 3.06.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GHIGHEANU TUDOR ALEXANDRU, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în Com. Chiajna, judeţul Ilfov şi a d-nei MIHAI ELIZA GABRIELA, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov. În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. Oficierea căsătoriei va avea loc în data de 13.06.2022 ora 14.00, la sediul comunei Baloteşti.

Source