Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul nr. 7: (Totiţe: TARLALELE 11/I, 11/II, 11/III, 11/IV, 12, 14/I, 14/II, 13/I/2, 13/I/1, 13/II)

începând cu data de 27.09.2022, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 / 1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – camera 4 demisol şi / sau pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară www.ancpi.ro .

Source