Accesând link-ul de mai jos se pot consulta date referitoare la imobilele ce au făcut obiectul înregistrării sistematice a lucrărilor cadastrale din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (cadastru gratuit): http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Prahova/Campina/contract%20nr%2011691_16.03.2023/S.%2015%2C%2075_Documentele%20cadastrului   Proprietarii pot consulta aceste documente si la sediul Primăriei Municipiului Câmpina – Compartimentul cadastru din cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului. […]

Articolul PUBLICARE DOCUMENTE TEHNICE DE CADASTRU – sectoarele 15 și 75 apare prima dată în Primăria Municipiului Câmpina.

Source