În cadrul proiectului „Turnu Măgurele Digital”, încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și UAT Municipiul Turnu Măgurele, pentru subactivitatea A.2.1. Consultanță IT , a fost elaborat raportul de analiză asupra proceselor/nevoilor specifice privind digitalizarea proceselor. Raportul de analiză va sta la baza elaborării caietului de sarcini pentru sistemul informatic, având în vedere că nivelul tehnic necesar este foarte ridicat.

Source