PRlMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, titular al proiectului „Extindere iluminat public str. SIEMENS (parțial), parcarea SIEMENS, str. CALEA BUZIAȘULUI (parțial) prin pozare subterană„, propus a fi amplasat în Timișoara, str. Siemens (parțial), parcarea Siemens, str. Calea Buziașului (parțial), CF­-uri nr.: 427784, 440499, 428525, 440502, 431764, 431185, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere iluminat public str. SIEMENS (parțial), parcarea SIEMENS, str. CALEA BUZIAȘULUI (parțial) prin pozare subterană„, propus a fi amplasat în Timișoara, str. Siemens (parțial), parcarea Siemens, str. Calea Buziașului (parțial), CF­-uri nr.: 427784, 440499, 428525, 440502, 431764, 431185, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș în zilele de Iuni – joi, între orele 8.00 – 16,30 și vineri intre orele 8.00 – 14,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/  Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Timiș.

The post Proiectul „Extindere iluminat public str. SIEMENS (parțial), parcarea SIEMENS, str. CALEA BUZIAȘULUI (parțial) prin pozare subterană” first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source