Comuna Mogoșoaia supune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind Studiului de fezabilitate nr. 761 S/2017 Actualizare 2021 şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „ Zona de dezvoltare din Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, Etapa I”

Inițiatorul proiectului de hotărâre-Primarul Comunei Mogoșoaia

Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente au fost afișate pe website-ul instituției: https://primaria.mogosoaia.ro/  și la sediul Primăriei Comunei Mogoșoaia, din  șos. București-Târgoviște nr. 138.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții Privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr. 761 S/2017 Actualizare 2021 şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „ Zona de dezvoltare din Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, Etapa I” la registratura Comunei Mogoșoaia sau în format electronic la adresa de e-mail: [email protected]  până la  data de 21.10.2021.

Datele cu caracter personal au fost anonimizate pentru a respecta Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Pentru detalii vă rugăm să consultați documentele atașate prezentului anunț.

Source