Pentru o corectă informare vă prezentăm câteva detalii privind proiectul:
„CENTRU COLECTARE A FRUCTELOR DE PĂDURE, A CIUPECILOR ȘI/SAU A PLANTELOR MEDICINALE ȘI AROMATICE DIN FLORA MONTANĂ ȘI/SAU DE CULTURĂ ÎN ZONA MONTANĂ, COMUNA POLOVRAGI, JUDEȚUL GORJ”.
Proiectul a fost finanțat de către AGENŢIA NAŢIONALĂ A ZONEI MONTANE, beneficiar fiind OLTEŢUL SUPERIOR COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, având ca obiect acordarea sprijinului financiar prin Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană în baza Cererii de finanțare nr. FRUCT202242000037 din data de 28.11.2022
Conform Cererii de finanțare și Statutului Cooperativei, beneficiari sunt toate persoanele fizice și juridice atât din localitatea noastră, cât și din localitățile învecinate pentru depozitarea fructelor sus-menționate.
Amplasamentul
A fost ales conform normativelor privind construcțiile industriale si la recomandarea arhitecților ținând cont de distanța minim obligatore față de locuințe, accesul la utilități: apă, canal, energie electrică, accesul la drumurile publice.
Comuna Polovragi nu deține teren care să îndeplinească condițiile de mai sus.
Detalii tehnice:
Suprafața construită: 223 mp, din care: spațiu colectare 178,75 mp și terase + rampă încărcare 44,25 mp.
Suprafață utilă: 190,25 mp
Construcția este proprietatea Cooperativei OLTEŢUL SUPERIOR, fiind edificată pe terenul proprietate privată a unui membru cooperator, teren dobândit de către Cooperativă în baza unui contract de superficie cu titlu gratuit.
În prezent Cooperativa a depus cerere de finanțare pentru activități de procesare și extinderea locației.
Facem mențiunea că Proiectul a fost implementat de OLTEŢUL SUPERIOR COOPERATIVĂ AGRICOLĂ cu susținerea Societății POLOVRAGII SRL în calitate de membru cooperator, Consiliul de administrație al Polovragii SRL fiind format din toți consilierii locali.

Mandatar financiar coordonator: CUI 21240002

Source