Primăria Comunei Miroslava anunță începerea proiectelor de construire a sălilor de sport din Cornești și Uricani. Fondurile pentru realizarea celor două obiective sunt asigurate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. Prima sală de sport va fi realizată în cadrul Școlii Gimnaziale „Dimitrie Anghel” Cornești (în curtea Centrului de zi pentru Copii Cornești), iar cea de-a doua în cadrul Școlii Gimnaziale „Miron Barnovschi” Uricani (în curtea bazei sportive din Uricani). Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de participare la învățământul obligatoriu al copiilor din Comuna Miroslava, în special a celor cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului de învățământ.

Contractele de finanțare au fost semnate în februarie 2022, data de finalizare a ambelor proiecte fiind 30 noiembrie 2023. Valoarea totală a proiectelor este de 4.662.084,62 lei, din care ajutorul financiar nerambursabil (Fondul European de Dezvoltare Regională + bugetul național) este de 4.269.138,41 lei. Din cauza majorării prețurilor la manoperă și la principalele materiale de construcție, în data de 20 mai 2022, Consiliul Local al Comunei Miroslava a aprobat devizele actualizate ale celor două obiective de investiții, totalul noilor valori estimate ale proiectelor fiind de aproximativ 7,5 milioane lei.

Source