ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI PRIMAR C O N V O C A T O R În baza Dispoziţiei Primarului Source