Având în vedere situaţia epidemiologică înregistrată la nivelul judeţului Sibiu şi analizând propunerile formulate de Grupul de Suport Tehnic pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă Generate de Epidemii,
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 15.10.2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.10 alin. 3 din H.G nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, ale art. 4, alin. (1) Anexa nr. 2 şi art. 12 alin. (1) Anexa 3 a H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 15.10.2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

HOTĂRĂŞTE:

Art. (1) Începând cu data de 15.10.2020, ora 00:00, la nivelul UAT Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş şi Racoviţa, incidenţa cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori, iar la nivelul UAT Sibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie şi Sadu incidenţa cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori.

(2) Începând cu data de 15.10.2020, ora 00:00, se va institui obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, pe teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş şi Racoviţa, prezente în toate spaţiile publice deschise.
* Se vor excepta de la această măsură copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

(3) Începând cu data de 15.10.2020, ora 00:00, pe teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş şi Racoviţa, administratorii/proprietarii spaţiilor publice deschise afişează la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective.

Art.2 Începând cu data de 15.10.2020, ora 00:00, pe teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş şi Racoviţa, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă, iar pe teritoriul UAT-urilor Sibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie şi Sadu este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului.
Art.3 Începând cu data de 15.10.2020, ora 00:00, pe teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş, Racoviţa, Sibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie, Sadu, Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş şi Racoviţa organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive–in sunt interzise.

Art.4 Începând cu data de 15.10.2020, ora 00:00, pe teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş şi Racoviţa, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi /sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă, iar pe teritoriul UAT-urilor Sibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie şi Sadu activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi /sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00.

Art.5 Începând cu data de 15.10.2020, ora 00:00, pe teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş şi Racoviţa, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoane cazate în cadrul acestor unităţi, iar pe teritoriul UAT-urilor Sibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie şi Sadu este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06,00 – 23,00.

Art.5 Începând cu data de 15.10.2020, ora 00:00 până la data de 28.10.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş şi Racoviţa, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domniul jocurilor de noroc este interzisă, iar pe teritoriul UAT-urilor Sibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie şi Sadu este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

Art. 2. Instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea pandemiei cu COVID-19 îşi vor intensifica măsurile de supraveghere şi control pe raza UAT-urilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş, Racoviţa, Sibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie şi Sadu.

Art. 3. Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă ale localităţilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş, Racoviţa, Sibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie şi Sadu vor informa populaţia localităţilor prin orice mijloace despre măsurile dispuse (afişarea în locuri vizibile a hotărârii, postare pe site, etc.).

Art. 4. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu şi Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă ale localităţilor Apoldu de Jos, Merghindeal, Bârghiş, Racoviţa, Sibiu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Nocrich, Poplca, Porumbacu de Jos, Şura Mică, Turnu Roşu, Vurpăr, Cisnădie şi Sadu şi se va publica pe site-ul Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu şi pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu.

Preşedintele
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu
PREFECT,

Mircea – Dorin CREŢU

Source