Primaria Municipiului Tulcea | Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 3316 mp, situat în Tulcea, str. Antenei FN, identificat cu număr cadastral 44176, carte funciară nr. 44176

Source