Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Străoane pe anul 2021.

Source