PROIECT DE HOTĂRÂRE | 96| din data de 20.09.2022

Privind trecerea  unui bun imobil identificat cu numărul cadastral 67613 din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Potrivit art. 554 și art. 858 din Codul Civil;

Conform art. 286 alin. (4), art. 296 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

În temeiul  art. 196 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea trecerii bunului imobil identificat cu numărul cadastral 67613 în suprafață de 7.632 mp din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia.

Art. 2 Declararea de uz și de interes public local a bunului imobil prevăzut la art. 1 din prezentul proiect de hotărâre.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source