PROIECT DE HOTĂRÂRE | 94| din data de 29.08.2022

Privind acceptarea Declarației de renunțare a unui imobil teren situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 553, art. 562 alin. (2), art. 889 Cod Civil

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate nr. 1200/09.08.2022 cu privire la un imobil teren în suprafață de 141,30 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov.

Art.2 Aprobarea trecerii imobilului teren prevăzute la art. 1 în domeniul public al Comunei Mogoșoaia.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source