PROIECT DE HOTĂRÂRE | 22 | din data de 07.02.2022

Privind încetarea mandatelor de consilier local ale domnilor Gheorghe Marian, Stan Constantin Bogdan și Ene Valentin, precum  și vacantarea a trei posturi de consilieri locali din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Referatul constatator nr. 3957/07.02.2022;

Demisiile înregistrate sub nr. 3948/07.02.2022, 3954/07.02.2022, 3955/07.02.2022;

Prevederile art. 204 alin. (2) lit. (a), alin. (3), (6), (7), (10) și (17) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei mandatului, prin demisie, a mandatelor de consilier local ale domnilor Gheorghe Marian, Stan Constantin Bogdan și Ene Valentin aleși pe lista PNL Ilfov.

Art. 2 Declararea ca vacante al locurilor deținute de consilierii locali Gheorghe Marian, Stan Constantin Bogdan și Ene Valentin în cadrul Consiliului Local Mogoșoaia, județ Ilfov.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source