PROIECT DE HOTĂRÂRE | 120| din data de 23.11.2022

Privind premierea sportivului Ispir Raffael-Tudor-Mihai și a antrenorului Stoian Sandu-Gheorghe pentru performanța sportivă deosebită obținută la Box, Campionatul Național de Juniori 2022

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 3 alin. (1) și alin. (2), art. 18 ind. 1 alin. (2) lit. f)  din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. 6 lit. f), art. 139 alin. (1), precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Premierea sportivului Ispir Raffael-Tudor-Mihai legitimat la Clubul Sportiv Progresul Mogoșoaia pentru performanța sportivă deosebită obținută la Campionatul Național de Box – Juniori desfășurată la Brăila unde a obținut medalia de argint.

Art. 2 Premierea antrenorului Stoian Sandu-Gheorghe legitimat la Clubul Sportiv Progresul Mogoșoaia pentru perfomanța deosebită a sportivului antrenat Ispir Raffael-Tudor-Mihai la  competiția menționată la art. 1.

Art. 3 Alocarea sumei de 2.200 lei de la bugetul local al Comunei Mogoșoaia în vederea premierii sportivului Ispir Raffael-Tudor-Mihai.

Art. 4 Alocarea sumei de 2.200 lei de la bugetul local al Comunei Mogoșoaia în vederea premierii antrenorului Stoian Sandu-Gheorghe.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source