–  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Târnăveni pe anul 2024 – Referat de aprobare – Raport Source