Primăria Municipiului Focșani (Serviciul de impozite și taxe locale): nu se lucrează.

Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007: nu se lucrează.
Rezervări pentru închirierea terenurilor de tenis se pot face la 0729.344.633 (Soare Ion), în funcție de condițiile meteo.

Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia” Focșani: nu se lucrează.

Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”: nu se lucrează.

Teatrul Municipal „Maior Gh. Pastia” Focşani: nu se lucrează.

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
Biroul evidența persoanelor: nu se lucrează.
Biroul stare civilă: program de activitate cu publicul – preluări și eliberări documente deces – în intervalul orar 9.00 – 13.00.

Serviciul Public Creşe: nu se lucrează, se asigură serviciul de continuitate.

Direcția de Asistență Socială Focşani: se asigură serviciul de continuitate prin personalul de tură.

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani
Serviciul Spații Verzi: se asigură întreținerea spațiilor verzi din parcuri și din Piața Unirii și intervenții în caz de urgență.
Compartiment Administrare Cimitire și Prestări Funerare: personalul va fi solicitat în cazul în care vor apărea situații de urgență.

Poliția Locală a Municipiului Focșani: se asigură permanență și echipe de intervenție (telefoane: 0237.215.005, 0237.215.030).

S.C. Transport Public S.A.
Programul mijloacelor de circulație, ce efectuează transport public local de călători în Municipiul Focșani, Comuna Golești, Comuna Câmpineanca, Comuna Vârteșcoiu – sat Olteni, Comuna Milcovul, Comuna Gologanu, Comuna Răstoaca și Comuna Vânători: program de weekend, intervalul orar 6.00 – 20.30.

S.C. ENET S.A. Focșani – Serviciul Comercial casierie (str. Cuza Vodă nr.3): nu se lucrează.
S.C. ENET S.A. Focșani pentru DISPECERAT U.D.E.T. – telefon 0237/233.555 și MAIȘTRI DE EXPLOATARE – telefon 0237/212.400.

S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A.: program normal de lucru în ceea ce privește funcționarea piețelor din Municipiul Focșani.

S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani: se asigură serviciul de permanență și asistență tehnică, prin personalul de tură și dispecerat.

Salubrizare și Servicii Publice Focșani S.A.
Program sediul central și casieria din strada Simion Bărnuțiu nr. 2: nu se lucrează.
Salubritate menajeră: program normal 6.00 – 15.30.

Salubritate stradală
Schimbul I de zi – program normal
Schimbul II de noapte – program normal.

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență: personalul va fi solicitat în cazul în care vor apărea situații de urgență.


Biroul de presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source