PROGRAMUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCȘANI ȘI AL UNITĂȚILOR SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL PENTRU PERIOADA 25-26 DECEMBRIE 2023

Primăria Municipului Focșani
În perioada 25-26 decembrie 2023: nu se lucrează.

Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007
În perioada 25-26 decembrie 2023: nu se lucrează.

Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia” Focsani
În perioada 25-26 decembrie 2023: nu se lucrează.

Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”
În perioada 25-26 decembrie 2023: nu se lucrează.

Teatrul Municipal „Maior Gh. Pastia” Focşani
În perioada 25-26 decembrie 2023: nu se lucrează.

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
Biroul evidența persoanelor
În perioada 25-26 decembrie 2023: nu se lucrează.
Biroul stare civilă
Luni, 25 decembrie 2023: nu se lucrează.
Marți, 26 decembrie 2023: 9.00 – 13.00 – preluări și eliberări documente deces.

Serviciul Public Creşe
În perioada 25-26 decembrie 2023: nu se lucrează, se asigură serviciul de continuitate.

Direcția de Asistență Socială Focşani
În perioada 25-26 decembrie 2023: se asigură serviciul de continuitate prin personalul de tură.

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani
Serviciul Spații Verzi
În perioada 25-26 decembrie 2023: se asigură întreținerea spațiilor verzi din parcuri, Grădina Publică, Piața Unirii și intervenții în caz de urgență.
Compartiment Administrare Cimitire și Prestări Funerare
În perioada 25-26 decembrie 2023: personalul va fi solicitat în cazul în care vor apărea situații de urgență.

Poliția Locală a Municipiului Focșani
În perioada 25-26 decembrie 2023: se asigură permanență și echipe de intervenție (telefoane: 0237.215.005, 0237.215.030).

S.C. Transport Public S.A.
Programul de circulație a mijloacelor de transport ce efectuează transport public local de călători în Municipiul Focșani, Comuna Golești, Comuna Câmpineanca, Comuna Vârteșcoiu – sat Olteni, Comuna Milcovul, Comuna Gologanu, Comuna Răstoaca și Comuna Vânători pentru luni, pentru perioada 25-26 decembrie 2023: nu se lucrează.

S.C. ENET S.A. Focșani – Serviciul Comercial casierie (str. Cuza Vodă nr.3):
În perioada 25-26 decembrie 2023: nu se lucrează.

S.C. ENET S.A. Focșani pentru DISPECERAT U.D.E.T. – telefon 0237/233.555 și MAIȘTRI DE EXPLOATARE – telefon 0237/212.400.

S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A.
În perioada 25-26 decembrie 2023: nu se lucrează.

S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani
În perioada 25-26 decembrie 2023: se asigură serviciul de permanență și asistență tehnică, prin personalul de tură și dispecerat.

Salubrizare și Servicii Publice Focșani SA
În perioada 25-26 decembrie 2023: program sediul central și casieria din strada Simion Bărnuțiu nr. 2: nu se lucrează.
Salubritate menajeră
Luni, 25 decembrie 2023: nu se lucrează.
Marți, 26 decembrie 2023: program de duminică (07:00-15:30).
Salubritate stradală
Luni, 25 decembrie 2023: nu se lucrează.
Marți, 26 decembrie 2023: program de duminică (Schimbul I (de zi) orele 07:00 – 12:00, Schimbul II (de noapte) orele 22:00 – 05:00).

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
În perioada 25-26 decembrie 2023: personalul va fi solicitat în cazul în care vor apărea situații de urgență.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source