siglaue

Programul operaţional sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“
Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

Titlul proiectului:

„E-UAT. SISTEM INFORMATIC INTEGRAT, SUPORT PENTRU DEZVOLTAREA ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR PUBLICE ÎN JUDEŢUL IALOMIŢA“

Cod SMIS – CSNR 48411

Proiect cofinanţat prin Fondul European de dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate
de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi 
www.fonduri-ue.ro (link is external)

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Source