Programul de lucru cu publicul în perioada sărbătorilor de iarnă 2022-2023


În perioada sărbătorilor de iarnă, Primăria Municipiului Timişoara suspendă anumite servicii cu publicul pentru a putea desfășura, în cadrul departamentelor de specialitate, activităţi specifice de final de an: arhivarea documentelor, întocmirea de rapoarte, revizii ale sistemelor informatice, inventarieri etc.

Ca urmare, programul cu publicul va fi modificat după cum urmează:

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI

Primiri cereri acte de identitate/vize de flotant, conform programărilor online/telefonice

22 decembrie 2022                 8:30 – 18:30

23 decembrie 2022                 8:30 – 14:00

27-30 decembrie 2022            8:30 – 16:30

3-5 ianuarie 2023                    8:30 – 16:30

6 ianuarie 2022                       8:30– 13:00

Eliberări acte de identitate

22 decembrie 2022                 8:30 – 16:30

23 decembrie 2022                 8:30 – 13:00

27-30 decembrie 2022            8:30 – 16:30

3-5 ianuarie 2023                    8:30 – 16:30

6 ianuarie 2023                       8:30 – 13:00

Înregistrări naşteri

22 decembrie 2022 – 6 ianuarie 2023           

  • Primiri acte: program normal, conform programărilor online
  • Eliberări certificate: program normal

Înregistrări căsătorii

22 – 30 decembrie 2022         –––––

Prima zi de oficiere a căsătoriilor din anul 2023 este 19 ianuarie, iar actele se vor depune în data de 9 ianuarie, cu programare online

Program de lucru normal pentru depunerea documentelor în data de 9 ianuarie 2023

3 – 6 ianuarie 2023                 –––––

Înregistrări divorţuri pe cale administrativă – primiri cereri etapa I

22 – 30 decembrie 2022          –––––

3 – 6 ianuarie 2023                 –––––

Înregistrări divorţuri pe cale administrativă – primiri declaraţii etapa a II-a (la termenul de 30 de zile)

22 – 30 decembrie 2022         –––––

3 – 6 ianuarie 2023                 –––––

Înregistrări decese

22 decembrie 2022                 8:30 – 16:30

23 decembrie 2022                 8:30 – 14:00

24 decembrie 2022                 10:00 – 12:00

25 decembrie 2022                 –––––

26 decembrie 2022                 10:00 – 12:00

27 – 29 decembrie 2022          8:30 – 16:30

30 decembrie 2022                 8:30 – 14:00

31 decembrie 2022                 10:00 – 12:00

1 ianuarie 2023                       –––––

2 ianuarie 2023                       9:00 – 12:00

3 – 5 ianuarie 2023                 8:30 – 16:30

6 ianuarie 2023                       8:30 – 14:00

Eliberări certificate de stare civilă la cerere

22 decembrie 2022 – 6 ianuarie 2023            –––––

Transcrieri certificate de naştere/căsătorie/deces emise de autorităţile din străinătate

Înregistrări naşteri tardive, schimbări de nume, rectificări, menţiuni din străinătate

22 decembrie 2022 – 6 ianuarie 2023            –––––

DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA își va desfășura programul de lucru cu publicul în perioada de 26.12.2022- 13.01.2023 potrivit unui orar special astfel:

–     Biroul Consiliere Cetățeni și Registratură va prelua și va înregistra declarațiile contribuabililor persoane fizice/juridice privitoare la clădiri și terenuri, atât cele depuse în format letric la Registratura Direcției Fiscale de pe str. Aristide Demetriade, nr.1 cât și cele depuse la Registratura online la adresa [email protected].

–     Biroul Evidența Contribuabili și Încasări Bugetare va încasa: taxa judiciară de timbru, taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice; taxa pentru eliberarea cărții de identitate; taxa pentru eliberarea atestatului de producător; taxa pentru eliberarea cazierului de conduită profesională și alte asemenea taxe.

În perioada 24.12.2022 – 15.01.2023 se suspendă încasarea prin intermediul casieriilor și on-line a impozitului/taxei pe clădiri/teren, impozitului asupra mijloacele de transport și a taxei de afișaj în scop de reclamă și publicitate,  impozitelor și taxelor, precum și depunerea declarațiilor de impunere pe platforma informatica Atlas.

–  Serviciile de specialitate vor elibera certificate de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri la bugetul local atât pentru persoane fizice cât și juridice, doar pentru acele imobile sau mijloace de transport pentru care nu este necesară prelucrarea informatică a datelor patrimoniale. Pentru persoanele fizice certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri la bugetul local, va fi eliberat în baza evidenței plăților existente la data de 23.12.2022.

Cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru emiterea cărora este necesară prelucrarea informatică a oricăror date pot fi depuse până în data de 23.12.2022, activitatea de înregistrare a acestor cereri urmând a fi reluată începând cu data de 16.01.2023.

Pentru bunuri ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, certificatele de atestare fiscală eliberate în cursul lunii  decembrie a anului fiscal 2022 pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor/terenurilor/mijloacelor de transport, fiind astfel valabile până la data de  31.12.2022. 

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ 

Programul de lucru, în perioada 19.12.2022-03.01.2023, este următorul: luni – vineri, între orele 09.00 – 17.00. 

În zilele de sâmbătă, duminică, respectiv în 25-26.12.2022 și în 01-02.01.2023, Centrul de Informare Turistică este închis.

SERVICIUL INFORMARE ȘI CONSILIERE CETĂȚENI (camera 12) va avea ultima zi de program cu publicul  luni, 19.12.2022, iar prima zi lucrătoare va fi luni, 16.01.2023.

Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială își întrerupe programul cu publicul începând cu data de 14.12.2022 și îl reia din 09.01.2023.

  • În această perioadă Direcția de Urbanism are ca scop următoarele:
    Procesarea documentațiilor în lucru, certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire, recepțiilor și alte adrese înregistrate în cadrul direcției;
  •  Procesarea cererilor (care se depun în număr mare înaintea sărbătorilor, având în vedere experiența din anii trecuți), pentru emiterea certificate de urbanism, autorizațiilor de construire, recepțiilor și alte asemenea adrese înregistrate în cadrul direcției;
  •  Arhivarea Autorizațiilor de Construire care include numerotarea filelor documentațiilor aferente și predarea la Compartiment Arhivă, acțiune la care participă toți inspectorii din cadrul Direcției.
  • Scanare documente, arhivare  ( acorduri desfășurare exerciții comerciale,  acorduri comerț stradal aprox.4000 dosare) și anulare acorduri prin Dispoziție Primar.
  • În această perioadă se vor elibera documentele procesate conform programului Serviciului Relaționare Directă cu Cetățenii.  De asemenea, precizăm că în această perioadă nu se vor tine audientele cu Dl Arhitect Șef  Gabriel Almăjan și cu Dna Director Magdalena Nicoară.
  • DIRECȚIA PATRIMONIU își suspendă programul cu publicul în perioada 19.12.2022-06.01.2023, perioadă în care se va face arhivarea documentelor și inventarierea bunurilor unității administrativ-teritoriale.

Pentru prelungirea concesionării locurilor de veci şi încasarea taxelor de concesionare a locurilor de veci, în vederea înhumării din cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, casieria din Bulevardul 3 August 1919 nr. 17 va funcționa astfel:

– În perioada 19.12.2022 – 29.12.2022            orele 08.30-12.00

– În perioada 30.12.2022 – 02.01.2023            închis

– În perioada 03.01.2023 – 06.01.2023            orele 08.30-12.00

– În zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale casieria este închisă.

Totodată, vă comunicăm că, în această perioadă, cu excepţia zilelor nelucrătoare, pentru programarea curăţării coşurilor de fum pentru persoanele care au încheiată convenţia de coşerit se va face solicitare telefonică, la numărul 0256-433211, în intervalul orar 08.30-16.00.

Programul Casieriei din str. Oituz nr. 1 se suspendă în perioada 19.12.2022 – 06.01.2023, iar plata chiriei pentru locuințele din fondul locativ de stat, locuințe A.N.L., garaje și anexe gospodărești, precum și chiria pentru terenurile închiriate conform Legii nr.112/1995 și Legii nr.79/1997 se va putea achita în următorul cont:

RO17TREZ621502205X020362

DESCHIS LA TREZORERIA TIMIȘOARA

BENEFICIAR MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COD FISCAL 32937000

Pentru informații, sugestii și reclamații poate fi apelat Serviciul Call Center, la numărul de telefon 0256-969, care va funcționa în zilele lucrătoare, de luni până joi, între orele 08.00-16.00, respectiv vineri, între orele 08.00-14.00.

Solicitările, cererile și petițiile pot fi depuse online pe adresa: [email protected].

Serviciul Comunicare

The post Programul de lucru cu publicul în perioada sărbătorilor de iarnă 2022-2023 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source