Tel 0744384321

[email protected]

Balici Mihai

Fonduri in spatial rural

In aceasta vara se vor lansa urmatoarele programe

a)programul pentru proiecte cu activitati nonagricole DR 29 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole – Iunie 2024. Buget: 150.000.000 EUR.

-pentru microintreprinderi (1-9 salariati) in mediul rural

Valoarea finantarii: maxim 200.000 Euro

Finantare nerambursabila: maxim 65%; Contributie proprie: minim 35%

Investitia poate fi realizata in mediul rural

Investitii eligibile DR 29

 • Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole
 • Investitii pentru activitati mestesugaresti (ex.olarit, brodat)
 • Investitii legate de furnizarea de servicii (ex. medicale, sociale)
 • Investitii noi pentru infrastructura in unitatile de primire turistica
 • Proiecte de activitati de agrement
 • Modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor
 • Infiintarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement si alimentatie publica, inclusiv punctul gastronomic local
 • Investitii pentru productia de combustibil din biomasa in vederea comercializarii
 • Investitii pentru servicii de digitalizare in scopul eficientizarii activitatii
 • Investitii care sustin protectia mediului

b) programul DR – 14 Investiții în fermele de mici dimensiuni – Octombrie 2024. Buget: 108.000.000 EUR.

Fermierii, cu excepția persoanelor fizice. Sunt vizate fermele mici, definite ca fiind exploatații agricole cu o dimensiune economică între 4.000 SO și 11.999 SO. În cazul exploatațiilor zootehnice de creștere a animalelor din rasele autohtone sunt eligibile exploatațiile cu dimensiunea economică de minimum 2.000 SO.

Valoare maximă a sprijinului public va fi de 50.000 Euro/proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de maximum 85% din costurile eligibile

„Beneficiarii eligibili sunt fermierii, cu excepția persoanelor fizice. Trebuie să aibă o formă de organizare clară,” PFA, II, IF sau SRL.

 • Dimensiunea economică a fermei trebuie cuprinsă între 4.000 SO și 11.999 SO, minim 2.000 SO și 11.999 SO pentru fermele zootehnice cu rase autohtone.
 • Exploatația să fie înregistrat în sistemul APIA/ANSVSA anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul va trebuii să demonstreze asigurarea cofinanțării;

Cheltuieli eligibile

 • Construire și/sau modernizarea construcțiilor cu destinație agricolă;
 • Unități de procesare la nivelul fermei;
 • Amenajarea facilităților de gestionare a gunoiului de grajd;
 • Achiziția de utilaje agricole și echipamente;
 • Racordarea la utilități;
 • Achiziția de echipamente și instalații pentru energie din surse regenerabile;
 • Implementarea soluțiilor digitale și practicarea unei agriculturi de precizie;
 • Investiții în active necorporale, tehnologii know-how, patente și licențe, software;

c)programul DR – 13 Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal Noiembrie – 2024. Buget: 100.000.000 EUR.

Beneficiari

 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative agricole;
 • grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR.

Valoarea nerambursabila

 • Valoare maximă a sprijinului public va fi 300.000 euro/proiect.
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de maximum 65% din costurile eligibile.

Conditii de eligibilitate

 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico economice;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă îndeplinesc condițiile specificate în art 74 din Reg. (UE) nr. 2115/2021.

Cheltuieli eligibile:

 • extinderea/modernizarea fermelor vegetale respectiv pentru culturi de câmp, prin achiziția de echipamente și utilaje agricole performante;
 • achiziția de remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă), inclusiv cele pentru gestionarea/utilizarea îngrășămintelor și/sau a produselor de protecție a plantelor;
 • achiziționarea de utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale și de agricultura de precizie;
 • achiziția de echipamante de irigații atât pentru înființarea şi/sau modernizare în cadrul fermei (doar simple achiziții care nu implică lucrări de construcții-montaj).
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico- economică a proiectului etc.

Nota cine nu doreste asemenea informatii ,rog a fi anuntat pentru a fi scos din baza de date

Ghidurile definitive inca nu au fost lansate, atunci cand vor apare va voi anunta si fiecare solicitant trebuie analizat pentru a vedea punctajul obtinut altfel se depun mii de proiecte si sanse mici de a fi in lista definitiva finantabila

Pentru a vedea care este cifra SO a fermei dvs va atasez si un calcutator pe fiecare cultura si rasa de animal

Tel 0744384321

Col®ing Balici Mihai

Bucuresti

Source

Tel 0744384321

[email protected]

Balici Mihai

Fonduri in spatial rural

In aceasta vara se vor lansa urmatoarele programe

a)programul pentru proiecte cu activitati nonagricole DR 29 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole – Iunie 2024. Buget: 150.000.000 EUR.

-pentru microintreprinderi (1-9 salariati) in mediul rural

Valoarea finantarii: maxim 200.000 Euro

Finantare nerambursabila: maxim 65%; Contributie proprie: minim 35%

Investitia poate fi realizata in mediul rural

Investitii eligibile DR 29

 • Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole
 • Investitii pentru activitati mestesugaresti (ex.olarit, brodat)
 • Investitii legate de furnizarea de servicii (ex. medicale, sociale)
 • Investitii noi pentru infrastructura in unitatile de primire turistica
 • Proiecte de activitati de agrement
 • Modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor
 • Infiintarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement si alimentatie publica, inclusiv punctul gastronomic local
 • Investitii pentru productia de combustibil din biomasa in vederea comercializarii
 • Investitii pentru servicii de digitalizare in scopul eficientizarii activitatii
 • Investitii care sustin protectia mediului

b) programul DR – 14 Investiții în fermele de mici dimensiuni – Octombrie 2024. Buget: 108.000.000 EUR.

Fermierii, cu excepția persoanelor fizice. Sunt vizate fermele mici, definite ca fiind exploatații agricole cu o dimensiune economică între 4.000 SO și 11.999 SO. În cazul exploatațiilor zootehnice de creștere a animalelor din rasele autohtone sunt eligibile exploatațiile cu dimensiunea economică de minimum 2.000 SO.

Valoare maximă a sprijinului public va fi de 50.000 Euro/proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de maximum 85% din costurile eligibile

„Beneficiarii eligibili sunt fermierii, cu excepția persoanelor fizice. Trebuie să aibă o formă de organizare clară,” PFA, II, IF sau SRL.

 • Dimensiunea economică a fermei trebuie cuprinsă între 4.000 SO și 11.999 SO, minim 2.000 SO și 11.999 SO pentru fermele zootehnice cu rase autohtone.
 • Exploatația să fie înregistrat în sistemul APIA/ANSVSA anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul va trebuii să demonstreze asigurarea cofinanțării;

Cheltuieli eligibile

 • Construire și/sau modernizarea construcțiilor cu destinație agricolă;
 • Unități de procesare la nivelul fermei;
 • Amenajarea facilităților de gestionare a gunoiului de grajd;
 • Achiziția de utilaje agricole și echipamente;
 • Racordarea la utilități;
 • Achiziția de echipamente și instalații pentru energie din surse regenerabile;
 • Implementarea soluțiilor digitale și practicarea unei agriculturi de precizie;
 • Investiții în active necorporale, tehnologii know-how, patente și licențe, software;

c)programul DR – 13 Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal Noiembrie – 2024. Buget: 100.000.000 EUR.

Beneficiari

 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative agricole;
 • grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR.

Valoarea nerambursabila

 • Valoare maximă a sprijinului public va fi 300.000 euro/proiect.
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de maximum 65% din costurile eligibile.

Conditii de eligibilitate

 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico economice;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă îndeplinesc condițiile specificate în art 74 din Reg. (UE) nr. 2115/2021.

Cheltuieli eligibile:

 • extinderea/modernizarea fermelor vegetale respectiv pentru culturi de câmp, prin achiziția de echipamente și utilaje agricole performante;
 • achiziția de remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă), inclusiv cele pentru gestionarea/utilizarea îngrășămintelor și/sau a produselor de protecție a plantelor;
 • achiziționarea de utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale și de agricultura de precizie;
 • achiziția de echipamante de irigații atât pentru înființarea şi/sau modernizare în cadrul fermei (doar simple achiziții care nu implică lucrări de construcții-montaj).
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico- economică a proiectului etc.

Nota cine nu doreste asemenea informatii ,rog a fi anuntat pentru a fi scos din baza de date

Ghidurile definitive inca nu au fost lansate, atunci cand vor apare va voi anunta si fiecare solicitant trebuie analizat pentru a vedea punctajul obtinut altfel se depun mii de proiecte si sanse mici de a fi in lista definitiva finantabila

Pentru a vedea care este cifra SO a fermei dvs va atasez si un calcutator pe fiecare cultura si rasa de animal

Tel 0744384321

Col®ing Balici Mihai

Bucuresti

Source