Vă informăm că producătorii agricoli pot depune cereri pentru solicita ajutorului de minimis la Direcţia pentru Agricultură Dâmboviţa, dar si prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat până cel târziu la data de 19.05.2023

Cererea de înscriere în program, în conformitate cu prevederile art. 9., alin. (3) din

HG 394/2023, va fi însoțită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;

b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023;

c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) adeverința în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atesta suprafața de teren cultivată cu cartof de consum utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;

g) declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2.