Proces verbal de încheiere etapa procedurala privind exercitarea dreptului de preempțiune spre afisare!

Source