Proces verbal de încheiere a concursului organizat în vederea ocupării a două funcții publice de execuției vacante de referent în cadrul Direcției Urbanism, Amenajare Teritoriu, prin neprezentarea niciunui dosar de concurs – Primăria Municipiului TulceaSource