Procesul verbal de afișare al procesului verbal nr. 5338/26.10.2021 încheiat în ședința extraordinară din 26.10.2021

Source