Nr. înregistrare : 13208/25.05.2021

PROCES VERBAL

Afișare Comunicare Hotărâre Cameră Consiliu Civilă nr. 482/2021

Încheiat azi 25.05.2021

Subsemnata Simona Gabriela IANOȘ, inspector în cadrul Compartimentului de Administrație și Monitorizare Proceduri Admnistrative, azi, data de mai sus, am procedat la afișarea Hotărârii Civile nr. 482, pronunțată în Dosarul nr. 725/787/2021 la data de  05/05/2021 de către Judecătoria Avrig, Secția Generală, privind validarea dlui Alexandru Paraschiv în funcția de consilier local al orașului Avrig, ca urmare a alegerilor locale din data de 27.09.2020.

În temeiul art. 122 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificări și completări ulterioare, în termen de 3 zile de la aducerea la cunoștință publică, cei interesați pot formula apel.

Întocmit,

Inspector

Simona-Gabriela IANOȘ

  Comunicare hotarare validare mandat consilier local Paraschiv (data publicarii: mai 25, 2021 1:01 pm | descarcari: 1)

Source