Category: Primarii Judet Teleorman

Primarii Judet Teleorman

Astăzi, 14.12.2022, a fost finalizată recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare peisagistică Parc Independenței și reabilitarea Monumentului Independenței din municipiul Turnu Măgurele”, din cadrul proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”.

Astăzi, 14.12.2022, a fost finalizată recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare peisagistică Parc Independenței și reabilitarea Monumentului…

Primăria municipiului Turnu Măgurele, organizează în data de 09.01.2023, ora 10.00 – proba scrisă şi 12.01.2023, ora 08.00  – proba interviu, concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui  post vacant de execuție, de natură contractuală – inspector de specialitate, treapta IA,(S) din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială – Compartiment Ajutor Social

Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele  în conformitate cu prevederile prevederile H.G.R. nr.1336/2022, în baza Art.unic…

Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 12.12.2022, ora 10.00 – proba scrisă, şi 15.12.2022, ora 10.00  – proba interviu, concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a cinci  posturi vacant de execuție, de natură contractuală din cadrul Compartimentului cinematograf și a Compartimentului administrativ

Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele  în conformitate cu prevederile prevederile H.G.R. nr.1336/2022 cu modificările şi…

Achiziționarea serviciilor de dirigenție de șantier – supraveghere a lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Reabilitare străzi din zonele urbane marginalizate ale Municipiului Turnu Măgurele” din cadrul proiectului ,,Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2” cod SMIS  141812, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

În data de 19.11.2021, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7270/19.11.2021 pentru proiectul ,,Asfaltarea străzilor în ZUM…

Achiziția publică pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Reabilitare străzi din zonele urbane marginalizate ale Municipiului Turnu Măgurele” din cadrul proiectului ,,Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2” cod SMIS  141812, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

În data de 19.11.2021, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7270/19.11.2021 pentru proiectul ,,Asfaltarea străzilor în ZUM…

Încheierea contractului de organizare evenimente pentru derularea în Municipiul Turnu Măgurele a schimbului de experiență , în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopol”, cod  ROBG e-MS -256

UAT Municipiul Turnu Măgurele deține calitatea de Lider al proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele…

Achiziționarea serviciilor de verificare proiect tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare zonă de odihnă și agrement în municipiul Turnu Măgurele” din cadrul proiectului ,,Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fața gării și zona Victoria”,  Cod SMIS 2014+: 152390

         În data de 29.03.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7656/29.03.2022 pentru proiectul ,,Reabilitarea zonelor degradate…

Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 13.09.2022, ora 10.00 – proba scrisă, examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turnu Măgurele

 Primăria municipiului Turnu Măgurele cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, județul Teleorman organizează în data de 13.09.2022,…

Proiectul „Turnu Măgurele Digital”, încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și UAT Municipiul Turnu Măgurele – elaborarea raportului de analiză asupra proceselor privind digitalizarea

În cadrul proiectului „Turnu Măgurele Digital”, încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și UAT Municipiul Turnu…

Achiziționarea serviciilor de verificare a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare imobil sală de sport(corp C5), strada Castanilor, nr.25, mun. Turnu Măgurele, în vederea înființării unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională” din cadrul proiectului ”Modernizarea unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională”, cofinanțat în cadrul POR 2014-2020

În data de 08.04.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7661/08.04.2022 pentru proiectul ”Modernizarea unui spațiu sportiv…

Achiziționarea serviciilor de verificare proiect tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții ”Alei pietonale și amenajări peisagistice pentru zona de promenadă  Șoseaua Alexandriei” din cadrul proiectului ” Amenajare zonă de promenadă de-a lungul șoselei Alexandriei, porțiunea cuprinsă între bulevardul Independenței și strada Stadionului”

 În data de 29.03.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7647/29.03.2022 pentru proiectul ”Amenajare zonă de promenadă…