Categorie: Primarii Judet Suceava

Primarii Judet Suceava

Anunt nr. 14289 din 24.08.2022 privind rezultatul la proba interviu a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la compartimentul evidenta persoanelor din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Radauti, concurs organizat la data de 24 august 2022

Rate this post Anunt nr. 14289 din 24.08.2022 Source

Anunt nr. 14276 din 24.08.2022 privind rezultatul probei scrise a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la compartimentul evidenta persoanelor din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Radauti, concurs organizat la data de 24 august 2022

Rate this post Anunt nr. 14276 din 24.08.2022 Source

Anunt nr. 13757 din 12.08.2022 privind rezultatul la proba interviu a concursului de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu in cadrul Serviciului achizitii publice, tehnologia informatiei, autoritate locala de transport si autorizare comerciala, al Primariei Municipiului Radauti, concurs organizat la data de 12 august 2022

Rate this post Anunt nr. 13757 din 12.08.2022 Source

Anunt nr. 13319 din 05.08.2022 privind organizarea unui examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici de executie din cadrul compartimentului de audit intern, care indeplinesc cumulativ, prevederile art. 479, alin. (1), lit.a), lit.c) si lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

Rate this post Anunt nr. 13319 din 05.08.2022 Bibliografie si tematica stabilita de conducatorul institutiei pentru promovarea in gradul profesional imediat superior a functionarilor publici de executie din cadrul compartimentului…

Anunt nr. 13593 din 10.08.2022 privind rezultatele selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la compartimentul evidenta persoanelor din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Radauti, concurs organizat la data de 24 august 2022

Rate this post Anunt nr. 13593 din 10.08.2022 Source

Anunt nr. 13470 din 09.08.2022 privind organizarea unui examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, pentru angajatii contractuali care indeplinesc conditiile prevazute la art. 31, alin. (6) din Legea nr. 153/2017 si cele de la art. 43, alin. (3), din HGR nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Rate this post Anunt nr. 13470 din 09.08.2022 Bibliografie si tematica stabilita pentru promovarea in gradul profesional imediat superior, a personalului contractual din cadrul compartimentului achizitii publice si tehnologia informatiei…