Categorie: Primarii Judet Neamt

Primarii Judet Neamt

26-04-2024 ANUNT Contribuabili persoane juridice care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale, ale căror obligații fiscale anuale sunt mai mari de 10 mii lei și care nu au obligații restante, conform prevederilor art. 162^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare și art. 4 alin.(2) din H.C.L. nr. 93/2023

26-04-2024 ANUNT Contribuabili persoane juridice care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale, ale căror obligații fiscale anuale sunt mai mari de 10 mii lei și care nu…

Carieră 25.04.2024 – Primăria Municipiului Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector clasa I, grad profesional superior, la Compartimenul eficiență energetică din cadrul Direcției Tehnice și de Investiții

În baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(2) lit.b) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ Primăria Municipiului Roman anunţă organizarea…

15.04.2024 – ANUNȚ 09.04.2024 DEZBATERE PUBLICA – PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCHEMEI LOCALE DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU STIMULAREA INVETIȚIILOR ȘI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ PE TERITORIUL MUNICIPIULUI ROMAN

Municipiul Roman inițiază în data de 15.04.2024 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind: PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 29838 din…