Primăria Municipiului Timișoara se pregătește pentru înscrierea în Programul Rabla Local. Ghidul de finanțare pentru programul de casare a autovehiculelor uzate a fost publicat de Ministerul Mediului, stabilind criteriile de eligibilitate și procesul de înscriere pentru localități. 4.700 de vehicule ar putea beneficia de stimulentul pentru casare în Timișoara, în 2023.

În acest moment, Primăria Timișoara pregătește documentația pentru înscriere și regulamentul intern pentru acordarea stimulentului de casare, conform ghidului de finanțare. Criteriile de eligibilitate sunt stabilite prin ghid, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru vehicule.

Solicitantul trebuie să fie o persoană fizică cu domiciliul în Timișoara și să dețină un autovehicul uzat în proprietate, înmatriculat pe numele său ori în coproprietate de cel puțin 5 ani. De asemenea, nu trebuie să aibă datorii restante către bugetul de stat și bugetul local, nu trebuie să fi obținut deja finanțare prin alt Program Rabla pentru același autovehicul și nu trebuie să fie condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului.

Pentru a fi eligibil, autovehiculul trebuie să fie înregistrat în evidențele fiscale ale municipiului Timișoara și să aibă o vechime de cel puțin 15 ani de la anul fabricației. De asemenea, autovehiculul trebuie să aibă norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Perioada de înscriere pentru locuitorii Timișoarei nu a fost încă stabilită, fiind necesari o serie de pași administrativi. Acești pași țin de finalizarea procedurii și a regulamentul intern pentru acordarea stimulentului de casare, precum și de aprobarea acestora în consiliul local. Administrațiile locale se pot înscrie în program, în perioada 21-28 aprilie, urmând ca Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) să publice lista cu unitățile administrativ-teritoriale aprobate.

După publicarea listei, timișorenii se pot înscrie în aplicația pusă la dispoziție de către AFM. Administrația Fondului pentru Mediu va furniza primăriei lista cu solicitanții înscriși, în limita sumei bugetate. După această etapă, potențialii beneficiari ai stimulentului de casare vor putea depune documentele justificative în baza cărora administrația locală va verifica eligibilitatea acestora.

Serviciul Comunicare

The post Primăria Timișoara se pregătește pentru a intra în Programul Rabla Local first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source