05.10.2023

O nouă dezinsecție pentru combaterea ţânţarilor şi larvicidarelor de pe raza municipiului Timișoara, va avea loc, în perioada 10-20 octombrie 2023, în funcție de condiţiile meteo. Tratamentele de dezinsecție vor fi terestre și se vor desfăşura între orele  21:00 -06:00.

Vă rugăm să ocoliți, pe cât posibil, zonele de acţiune pe perioada pulverizării, pentru a evita eventualele incidente neplăcute. De asemenea, recomandăm apicultorilor ca, în perioada menţionată, să ia toate măsurile care se impun în vederea protejării albinelor, respectiv să scoată stupii în afara ariei de stropire.

Precizăm că personalul implicat în efectuarea lucrărilor este calificat şi autorizat în conformitate cu  legislaţia în vigoare, fiind dotat cu echipament de protecţie corespunzător.

Produsele folosite sunt avizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătăţii şi se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar-umană de către Ministerul Sănătăţii (Cymina Plus, Vectobac WG). Substanţele fac parte din Grupa III de toxicitate (pesticide non-agricole), Tip 18 (insecticide, acaricide şi produse pentru combaterea artropodelor).

Aceasta este a cincea acțiune de dezinsecție organizată pe raza municipiului Timișoara de la începutul verii și până acum. Ultimele acțiuni de dezinsecție au fost organizate în perioada 19 – 30 septembrie și au inclus atât tratamente terestre, cât si aeriene.

Menţionăm că, în conformitate cu dispozițiile legale, asociaţiile de proprietari/locatari, proprietarii de gospodării individuale şi cetăţenii care locuiesc în imobile cu două sau mai multe apartamente, au obligația, la rândul lor, prin operatorii specializaţi, să desfășoare acțiuni de deratizare şi dezinsecţie, în termen de 5 zile de la constatarea apariţiei rozătoarelor sau insectelor. Concret, acestora le revin următoarele responsabilități:

a) să efectueze lucrări de salubrizare şi igienizare a spaţiilor proprii de depozitare a deşeurilor menajere, a spaţiilor interioare şi exterioare din jurul clădirilor, înainte de începerea lucrărilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie;

b) să efectueze lucrări de deratizare şi dezinsecţie imediat ce se constată apariţia de rozătoare (şoareci, şobolani) şi/ sau insecte (ţânţari, muşte, gândaci);

c) să execute lucrări de deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie, odată cu acţiunile organizate şi coordonate de Primăria Municipiului Timişoara, prin operatori în domeniu;

d) să ia măsuri de combatere a dăunătorilor din spaţiile verzi;

e) să NU execute lucrări  de dezinsecţie, aplicare de pesticide sau substanţe care afectează insectele polenizatoare fără autorizare;

Nerespectarea obligaţiilor de mai sus se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între  500 și 1.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 1.000 și 2.500 de lei pentru persoanele juridice.

Serviciul Comunicare

The post Primăria Timișoara desfășoară cea de-a cincea acțiune de dezinsecție pe domeniul public al orașului first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source