Primăria Timișoara caută recenzori

O nouă numărătoare a cetățenilor români urmează să aibă loc între martie şi iulie 2022. Cetăţenii români îşi vor putea completa online formularele de recenzare, urmând ca cei care nu au făcut acest lucru să fie recenzaţi după modelul clasic, prin interviuri faţă în faţă.

Persoanele salariate care se auto-recenzează prin intermediul Internetului au dreptul la o zi liberă, plătită, în scopul încurajării utilizării cu predilecţie a acestei metode. Refuzul de a participa la recensământ se sancţionează cu amendă contravenţională.

Recensământul este obligatoriu pentru persoanele cu cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie, cu reşedinţa obişnuită în România şi pentru persoanele cu cetăţenie română, cu domiciliul în România, dar cu reşedinţa în altă ţară pentru o perioadă mai mică de 12 luni.

Pentru realizarea activităților aferente recensământului populației și locuințelor.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA angajează un număr de 25 recenzori care asigură AutoRecenzarea Asistată (ARA) pentru colectarea datelor Recensământului populaţiei şi locuinţelor din Municipiul Timișoara. Vor fi recrutate 50 de persoane, din care 25 de persoane vor avea calitate de recenzori (autorecenzarea asistată), diferenţa de 25 persoane vor fi personal de rezervă.

Înscrierile se fac în perioada16 februarie-20.02.2022.

După completarea formularului de înrolare veți fi contactat de către Primăria Timișoara după ce cererile dvs vor fi analizate împreună cu Institutului Naţional de Statistică.

Condiții:vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie; minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie; să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie; să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete; s[ aibă abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros; să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare; să dea dovadă de ezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

Se va încheia un contract de prestări servicii de recenzare încheiat cu UAT-ul (primăria) pentru perioada: 14.03-15.05.2022

În perioada de autorecenzare (14.03-15.05.2022) plata recenzorilor ARA se face în funcţie de numărul de chestionare pentru care se asigură asistența populației, chestionarul fiind compus din mai multe secțiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de: 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” și 3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinței”

Informații și formulare găsiți pe: https://recensamant.primariatm.ro/

Serviciul Comunicare

The post Primăria Timișoara caută recenzori first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source