Primăria Timișoara caută constructor pentru refacerea acoperișului la Liceul Shakespeare

Primăria Municipiului Timișoara a lansat anunțul pentru achiziția serviciilor de execuție a  lucrărilor necesare la acoperișul clădirii din Piața Romanilor nr.13 unde funcționează Liceul Teoretic William Shakespeare. Anunțul a fost publicat astăzi, iar serviciile de execuție a lucrărilor vor fi contractate în urma procedurii de selecție prin achiziție directă a executantului.

Clădirea necesită reparații ale acoperișului care prezintă degradări datorate vechimii materialelor, care duc la infiltrații și la degradarea clădirii. Imobilul din str.Romanilor nr.13 este monument istoric, parte din  Ansamblul urban „Fabric” (II)- TM-II-a-A-06097.

Pentru acest obiectiv Municipiul Timișoara a obținut finanțare prin programul Timbrul Monumentelor Istorice – sesiunea I / 2021 Subprogramul acțiuni tematice: Timișoara – Capitală Europeană a Culturii cu termen de finalizare 02.12.2022 în baza Contractului de finanțare nr.34/11.05.2022.

Prin documentația tehnică întocmită de O&S CONSULTING SRL, se propun lucrări de refacere a integrității și funcționalității sistemelor de acoperire (astereală și învelitoare) și a sistemele de colectare și evacuare a apelor pluviale (jgheaburi, și burlane). Realizarea lucrărilor de întreținere și reparații la nivelul acoperișului  au ca scop final păstrarea integrității imobilului. Nivelul de finisare, exigențele tehnice ale construcției trebuie să fie în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementările tehnice, de patrimoniu și de mediu, în vigoare. Executantul lucrărilor va respecta obligațiile și răspunderile ce îi revin în conformitate cu Legea 10/1995 actualizată, privind calitatea în construcții.

Valoarea a lucrărilor de „Refacerea integrității și funcționalității învelitorii acoperișului imobilului din str.Piața Romanilor nr.13, inclus în ansamblul urban „ Fabric” ( II)” a fost estimată de O&S CONSULTING SRL, în calitate de Proiectant, la  suma de 253.340,00 lei fără TVA .

Durata contractului este de 4 luni, începând de la data menţionată în ordinul de începere de execuţie a lucrărilor de reparații până la terminarea lucrărilor recepționate și plătite, din care durata efectivă de realizare acestora este de 3 luni, dar nu mai târziu de 11.11.2022.

Data limită de depunere a ofertelor este 15 iulie 2022. Detaliie documentației necesare aplicanților se regăsesc la adresa: https://e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100421196

Serviciul Comunicare

The post Primăria Timișoara caută constructor pentru refacerea acoperișului la Liceul Shakespeare first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source