Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele organizează în data de 18.01.2021, ora 10.00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuție și anume:

–  consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment constatare impunere încasare executare silită persoane fizice, Serviciul impozite și taxe locale,

–  inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment constatare impunere încasare executare silită persoane juridice, Serviciul impozite și taxe locale,

–  inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment cadastru imobiliar edilitar și  banca de date urbane, patrimoniu, Serviciul urbanism și gospodărie comunală,

–  consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment energetic și îndrumare asociații de proprietari, Serviciul urbanism și gospodărie comunală,

–  consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment administrație locală și monitorizare proceduri administrative, Serviciul juridic și administrație publică locală,

–  consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment administrație locală și monitorizare proceduri administrative, Serviciul juridic și administrație publică locală,

–  consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment de evidență informatizată a persoanei, Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor.

Funcțiile publice pentru care se organizează concursul sunt cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

      Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în intervalul 16.12.2020 – 04.01.2021 la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.1.din H.G. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Source