În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi două proiecte de act normativ:
– proiect de hotărâre privind avizarea modificării și completării Regulamentului serviciului de salubrizare din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea – Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea;
– proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local Focșani nr. 400/2020 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2021.
Proiectele de act normativ sunt afișate din data de 3 martie 2021 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info.
În perioada 05.03-19.03.2021 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind aceste proiecte de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact – Cristina Dăscălescu sau pe adresa de e-mail a Primăriei municipiului Focșani: [email protected].

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Source